Ref.nr.:85241131
EAN-nr.:4011334371175
E-nr.:1801287

Tekniska egenskaper

Funktion
Ställtid jalusi/persienn:2 mn
Driftstid:max. 2 mn
  • Minnesfunktion för automatisk exekvering av inlärda på- och avtider med position
  • Party-funktion, inget utförande av automatiska, trådlösa och sidoanslutningskommandon (blockeringsskydd)
Kontroll och indikering
  • aktivering av fest-läge genom att hålla in upp och ner > 20 sec
Huvud elektriska egenskaper
Nominell spänning:12 V
Frekvens:- Hz
Mått
Relativ fuktighet (utan kondens):0…65 % (utan
kondensering)
Material
Färg på designlinje:svart
Färg:Svart
Material:termoplastisk
Dimensioner
Diameter:57,6 mm
Reglering av LED
LED:Visning av
LED-tillämpningsmodule
ns/LED-tillämpningsins
atsens kompatibilitet,
med status-LED för
minnes- och
party-funktion,
röd/orange, med
indikerings-LED för
blockeringsskydd
Montage
Montering:Klämanslutning
Inställningar
Lamelljusteringstid:(justerbar) 50 ms…2,5
s
Minimum ställtid lamellvinkel:≈ 250 ms
Tidsfördröjning, ställbar:0…500 s
Lamelljustering vid knapptryck:< 0,4 s
Utrustning
Självhållande för 2 min efter knapptryckning:> 0,4 s
Ställtid vid byte a riktining:< 0,6 s
Säkerhet
  • med demonteringsskydd
Användningsvillkor
Driftstemperatur:-5…45 °C
  • lågt verkligt energibehov
Identifiering
Tillämpning:
Persienn/Markisstyrnin
g
Design:BERKER
R.1/R.3/R.8/SERIE
1930/R.CLASSIC
Sekundär design line:Elektronisk plattform,
Berker R.3
Instruktioner
  • Kan ändras till orienterings LED med expansionsenhet.
  • "Observera!
    Vid integration av den här produkten i 1930-serien, kan endast 1-facksramen för centrumplatta Ø 58 mm användas, referensnummer: 1 382 0x. Flerfackskombinationer i 1930-serien med denna ram är inte möjlig! "

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles