Ref.nr.:85648126
EAN-nr.:4011334382492
E-nr.:1738751

Tekniska egenskaper

Funktion
 • extra ETS funktioner: +6st scenarion, 1-knapps UPP/NER, driftsläge TILL/FRÅN, Dim-värde, Ljus-värde, Tryckknapp, forcerad kontroll.
 • Funktioner för tryckknapparnas manövreringsområden upp/ner eller vänster/höger kan konfigureras fritt som mottagare för styrning av den anslutna belastningen och som sändare för fjärrstyrning av en jalusi, till exempel
 • återställningsfunktion (till fabriksinställning)
 • Uppträdandet vid sändning och/eller mottagning kan konfigureras
 • det går att låsa lagring av scen
 • quicklink funktioner: Dimmer, jalusi, 2 scenarion, timer, TILL/FRÅN momentan (återfjädrande), minne
Kontroll och indikering
 • driftområden kan konfigureras som ett- eller två-områdesdrift
 • med konfigurations- och funktionsknapp
Anslutning
Radioprotokoll:KNX Radio
Mottagarkategori:2
Frekvens
Radio frekvens mottagning/sändninig:868,3 MHz
Effekt
Radiosändningseffekt:< 10 mW
Mått
Relativ fuktighet (utan kondens):0…65 % (utan
kondensering)
Material
Färg på designlinje:antracit
RAL-färg:RAL 7021
Material / Design:lackad
Material:termoplastisk
Yta:matt
Reglering av LED
LED:med konfigurations-
och funktions-LED:er,
Visning av
LED-tillämpningsmodule
ns/LED-tillämpningsins
atsens kompatibilitet
Anslutning
 • integration av KNX radio produkter via TP/RF KNX gateway
Inställningar
 • verktygslös snabblänkskonfiguration med knappar och LED-display
Utrustning
Antal radiokanaler:4
Antal länkar quicklink:max. 20
sändare/mottagare
Sändnings driftcykel:1 %
 • inkopplingsljusstyrkenivån för varje arbetsområde vid konfiguration med dimmerinsatser, strömavbrottssäker, kan lagras
Säkerhet
 • med demonteringsskydd
Användningsvillkor
Driftstemperatur:-5…45 °C
 • lågt verkligt energibehov
Identifiering
Tillämpning:Belysningsstyrning,
KNX trådlösa –
operativsystem
Design:Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär design line:Berker Q.1
Instruktioner
Informationstext:Utökade
driftalternativ på
1-vägsinsatser genom 2
extra, fritt
konfigurerabara
trådlösa kanaler.

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles