Ref.nr.:UE22E5
EAN-nr.:3250616150881
E-nr.:2283785

Tillbehör

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles