Ref.nr.:85241131
EAN-nr.:4011334371175
E-nr.:1801287

Tekniska egenskaper

Funktion
Ställtid jalusi/persienn:2 mn
Driftstid:max. 2 mn
 • Minnesfunktion för automatisk exekvering av inlärda på- och avtider med position
 • Party-funktion, inget utförande av automatiska, trådlösa och sidoanslutningskommandon (blockeringsskydd)
Kontroll och indikering
 • aktivering av fest-läge genom att hålla in upp och ner > 20 sec
Huvud elektriska egenskaper
Frekvens:- Hz
Nominell spänning:12 V
Effekt
 • lågt verkligt energibehov
Mått
Relativ fuktighet (utan kondens):0 … 65 % (utan
kondensering)
Material
Färg på designlinje:svart
Färg:Svart
Material:termoplastisk
Dimensioner
Diameter:57,6 mm
Reglering av LED
 • Visning av LED-tillämpningsmodulens/LED-tillämpningsinsatsens kompatibilitet
 • med status-LED för minnes- och party-funktion, röd/orange
 • med indikerings-LED för blockeringsskydd
Montage
 • Klämanslutning
Inställningar
Lamelljusteringstid:(justerbar) 50 ms …
2,5 s
Minimum ställtid lamellvinkel:≈ 250 ms
Tidsfördröjning, ställbar:0 … 500 s
Lamelljustering vid knapptryck:< 0,4 s
Utrustning
Ställtid vid byte a riktining:< 0,6 s
Självhållande för 2 min efter knapptryckning:> 0,4 s
Säkerhet
 • med demonteringsskydd
Användningsvillkor
Driftstemperatur:-5 … 45 °C
Identifiering
Tillämpning:
Persienn/Markisstyrnin
g
Sekundär design line:Elektronisk plattform,
Berker R.3
Instruktioner
 • Kan ändras till orienterings LED med expansionsenhet.
 • "Observera!
  Vid integration av den här produkten i 1930-serien, kan endast 1-facksramen för centrumplatta Ø 58 mm användas, referensnummer: 1 382 0x. Flerfackskombinationer i 1930-serien med denna ram är inte möjlig! "

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles