Ref.nr.:85741131
EAN-nr.:4011334375234
E-nr.:1801297

Tekniska egenskaper

Funktion
Astronomisk tidsförskjutning:± 2 h
Gångreserv:≈ 24 h
Slumpgenerator:± 15 mn
Driftstid:2 mn
 • återställningsfunktion (till fabriksinställning)
 • med nyckellås
 • Party-funktion, inget utförande av automatiska, trådlösa och sidoanslutningskommandon (blockeringsskydd)
 • med omkopplingsläge manuell/automatik
Kontroll och indikering
 • LCD-display belyst under driften
 • indikering av tillämpningsmodul/tillämpningsinsatsens kompatibilitet på displayen
 • LCD-displayens kontrast går att justera
Huvud elektriska egenskaper
Frekvens:- Hz
Nominell spänning:12 V
Effekt
 • lågt verkligt energibehov
Mått
Relativ fuktighet (utan kondens):0 … 65 % (utan
kondensering)
Detektering
 • Inte lämplig för regn- och vindsensor
Material
Färg på designlinje:svart
Färg:Svart
Material:Plast/metall
Dimensioner
Diameter:58 mm
Montage
 • Klämanslutning
Inställningar
Minimum ställtid lamellvinkel:≈ 250 ms
Lamelljustering vid knapptryck:< 0,5 s
 • med automatisk omkoppling mellan sommar-/vintertid (kan stängas av)
 • astroprogram för solens upp-/nedgång med stad/land eller induviduellt anpassade koordinater
 • semesterprogram för slumpvis variation av drifttiderna i automatisk drift
Utrustning
Antal ställtider för upp / ned:20
Ställtid vid byte a riktining:< 0,6 s
Självhållande för 2 min efter knapptryckning:> 0,5 s
 • 2 förinställda program, induviduellt anpassningsbara
Säkerhet
 • med demonteringsskydd
Användningsvillkor
Driftstemperatur:-5 … 45 °C
Identifiering
Tillämpning:
Persienn/Markisstyrnin
g
Sekundär design line:Elektronisk plattform,
Berker R.3
Instruktioner
 • "Observera!
  Vid integration av den här produkten i 1930-serien, kan endast 1-facksramen för centrumplatta Ø 58 mm användas, referensnummer: 1 382 0x. Flerfackskombinationer i 1930-serien med denna ram är inte möjlig! "
 • Kan ändras till orienterings LED med expansionsenhet.

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles