Ref.nr.:451515
EAN-nr.:4011334424642
E-nr.:6000588

Tekniska egenskaper

Typ av anslutning:med
plugin-klämmor
produktbeskrivning, kort:Antennuttag R+TV
genom 15db

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles