Ref.nr.:452210
EAN-nr.:4011334424666
E-nr.:6000590

Tekniska egenskaper

Typ av anslutning:med
plugin-klämmor
produktbeskrivning, kort:Antennuttag
R+TV+SAT singel

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles