Ref.nr.:85655285
EAN-nr.:4011334370420
E-nr.:1738629

Tekniska egenskaper

Radioprotokoll:KNX Radio
 
  • quicklink funktioner: Dimmer, jalusi, 2 scenarion, timer, TILL/FRÅN momentan (återfjädrande), minne
  • lågt verkligt energibehov
  • återställningsfunktion (till fabriksinställning) ;
  • driftområden kan konfigureras som ett- eller två-områdesdrift
  • med konfigurationsknapp
 

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles