Ref.nr.:85655226
EAN-nr.:4011334382522
E-nr.:1738757

Tekniska egenskaper

Funktion
 • extra ETS funktioner: +6st scenarion, driftsläge TILL/FRÅN, Tryckknapp, forcerad kontroll, Dim-värde
 • återställningsfunktion (till fabriksinställning)
 • ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned
 • quicklink funktioner: Dimmer, jalusi, 2 scenarion, timer, TILL/FRÅN momentan (återfjädrande), minne
Kontroll och indikering
 • driftområden kan konfigureras som ett- eller två-områdesdrift
 • med konfigurationsknapp
Anslutning
Radioprotokoll:KNX Radio
Mottagarkategori:2
Frekvens
Radiosändningsfrekvens:868,3 MHz
Effekt
Radiosändningseffekt:< 10 mW
Mått
Relativ fuktighet (utan kondens):0 … 65 % (utan
kondensering)
Batteri
Livslängd batteri [år]:≈ 5
 • med litiumcellbatteri 3 V typ: CR 2430
Material
Färg på designlinje:antracit
RAL-färg:RAL 7021
Material / Design:lackad
Material:termoplastisk
Yta:matt
Dimensioner
Monteringshöjd:14 mm
Reglering av LED
LED:med överföringsstatus-
och batteristatus-LED,
röd/grön/orange, med
konfigurations-LED
Montage
Montering:för platt utvändig
montering och
förlängning av
kombinationer
Anslutning
 • integration av KNX radio produkter via TP/RF KNX gateway
Inställningar
 • verktygslös snabblänkskonfiguration med knappar och LED-display
 • det övre och nedre manöverområdet är fritt konfigurerbara
Utrustning
Antal radiokanaler:2
Antal länkar quicklink:max. 20
sändare/mottagare
Sändnings driftcykel:1 %
Säkerhet
 • med demonteringsskydd
Användningsvillkor
Driftstemperatur:-5 … 45 °C
 • lågt verkligt energibehov
Identifiering
Tillämpning:KNX trådlösa –
operativsystem
Sekundär design line:Berker Q.1

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles