Ref.nr.:85741126
EAN-nr.:4011334382683
E-nr.:1801503

Tekniska egenskaper

Funktion
Astronomisk tidsförskjutning:± 2 h
Driftstid:2 mn
Slumpgenerator:± 15 mn
Gångreserv:≈ 24 h
 • återställningsfunktion (till fabriksinställning)
 • med nyckellås
 • Party-funktion, inget utförande av automatiska, trådlösa och sidoanslutningskommandon (blockeringsskydd)
 • med omkopplingsläge manuell/automatik
Kontroll och indikering
 • LCD-display belyst under driften
 • indikering av tillämpningsmodul/tillämpningsinsatsens kompatibilitet på displayen
 • LCD-displayens kontrast går att justera
Huvud elektriska egenskaper
Nominell spänning:12 V
Frekvens:- Hz
Mått
Relativ fuktighet (utan kondens):0…65 % (utan
kondensering)
Detektering
 • Inte lämplig för regn- och vindsensor
Material
Färg på designlinje:antracit
Färg:antracit
Material / Design:lackad
Material:Plast/metall
Montage
Montering:Klämanslutning
Inställningar
Minimum ställtid lamellvinkel:≈ 250 ms
Lamelljustering vid knapptryck:< 0,5 s
Tid:med automatisk
omkoppling mellan
sommar-/vintertid (kan
stängas av)
 • astroprogram för solens upp-/nedgång med stad/land eller induviduellt anpassade koordinater
 • semesterprogram för slumpvis variation av drifttiderna i automatisk drift
Utrustning
Antal ställtider för upp / ned:20
Självhållande för 2 min efter knapptryckning:> 0,5 s
Ställtid vid byte a riktining:< 0,6 s
 • 2 förinställda program, induviduellt anpassningsbara
Säkerhet
 • med demonteringsskydd
Användningsvillkor
Driftstemperatur:-5…45 °C
 • lågt verkligt energibehov
Identifiering
Tillämpning:
Persienn/Markisstyrnin
g
Design:Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär design line:Berker Q.1
Instruktioner
 • Kan ändras till orienterings LED med expansionsenhet.

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles