Ref.nr.:85745229
EAN-nr.:4011334375555
E-nr.:1738642

Tekniska egenskaper

Funktion
Astronomisk tidsförskjutning:± 2 h
Gångreserv:≈ 24 h
Slumpgenerator:± 15 mn
 • extra ETS funktioner: +6st scenarion, driftsläge TILL/FRÅN, tid Dim-värde, Tryckknapp, status display
 • återställningsfunktion (till fabriksinställning)
 • Uppträdandet vid sändning och/eller mottagning kan konfigureras
 • Party-funktion, inget utförande av automatiska, trådlösa och sidoanslutningskommandon (kopplingsskydd)
 • med nyckellås
 • ytterligare easy-funktioner: +6 scenarion, dimning, 1 knappstyrning till/från, prioritet
 • quicklink funktioner: Växlande, 2 scenarion, timer, TILL/FRÅN momentan (återfjädrande), prioritet
 • med omkopplingsläge manuell/automatik
Kontroll och indikering
 • LCD-display belyst under driften
 • indikering av tillämpningsmodul/tillämpningsinsatsens kompatibilitet på displayen
 • LCD-displayens kontrast går att justera
Anslutning
Radioprotokoll:KNX Radio
Frekvens
Radio frekvens mottagning/sändninig:868,3 MHz
Effekt
Radiosändningseffekt:< 10 mW
 • lågt verkligt energibehov
Mått
Relativ fuktighet (utan kondens):0 … 65 % (utan
kondensering)
Driftprecision:± 3 min/year
Material
Färg på designlinje:polarvit
Yta:matt
Anslutning
 • integration av KNX radio produkter via TP/RF KNX gateway
Inställningar
 • med automatisk omkoppling mellan sommar-/vintertid (kan stängas av)
 • astroprogram för solens upp-/nedgång med stad/land eller induviduellt anpassade koordinater
 • fristående program, kommandon för trådlös enhet och sidoanslutning exekveras inte
 • semesterprogram för slumpvis variation av omkopplingstiderna i automatisk drift
Utrustning
Antal radiokanaler:1
Antal länkar quicklink:max. 20
sändare/mottagare
Antal omkopplingar till/från:20
 • 2 förinställda program, induviduellt anpassningsbara
Säkerhet
Kapslingsklass IP:IP20
 • med demonteringsskydd
Användningsvillkor
Driftstemperatur:-5 … 45 °C
Identifiering
Tillämpning:Belysningsstyrning,
KNX trådlösa –
operativsystem
Sekundär design line:Berker Q.1

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles