Ref.nr.:85245229
EAN-nr.:4011334481669
E-nr.:1739402

Tekniska egenskaper

Funktion
Ställtid jalusi/persienn:2 mn
 • Ytterligare ETS-funktioner: +6 scenarion, lutningsvinkel, positionsinriktning, statusdisplay, 2 x larm
 • Party-funktion, inget utförande av automatiska, trådlösa och sidoanslutningskommandon (blockeringsskydd)
 • Uppträdandet vid sändning och/eller mottagning kan konfigureras
 • Minnesfunktion för automatisk exekvering av inlärda på- och avtider med position
 • återställningsfunktion (till fabriksinställning)
 • ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, 1 upp/ned
 • lamellposition kan lagras för scen
 • scenöppning via KNX trådlösa apparater
 • quicklink funktioner: Jalusi, 2 scenarion, minne, prioritet, tryckknapp upp/ner
Kontroll och indikering
 • aktivering av fest-läge genom att hålla in upp och ner > 20 sec
 • med konfigurations- och funktionsknapp
Anslutning
Radioprotokoll:KNX Radio
Frekvens
Radio frekvens mottagning/sändninig:868,3 MHz
Effekt
Radiosändningseffekt:< 10 mW
Mått
Relativ fuktighet (utan kondens):0…65 % (utan
kondensering)
Detektering
 • solskydd och skymningsstyrd sänkning med trådlös ljusstyrkesensor
Material
Färg på designlinje:polarvit
RAL-färg:RAL 9010 - Ren vit
Material:termoplastisk
Yta:matt
Reglering av LED
LED:med status-LED för
minnes- och
party-funktion,
röd/orange, med
konfigurations- och
funktions-LED:er, med
indikerings-LED för
blockeringsskydd,
Visning av
LED-tillämpningsmodule
ns/LED-tillämpningsins
atsens kompatibilitet
Anslutning
 • integration av KNX radio produkter via TP/RF KNX gateway
Inställningar
Lamelljusteringstid:(justerbar) 50 ms…2,5
s
Minimum ställtid lamellvinkel:≈ 150 ms
Lamelljustering vid varaktig signal:< 1 s
Lamelljustering vid knapptryck:< 0,4 s
 • verktygslös snabblänkskonfiguration med knappar och LED-display
Utrustning
Antal radiokanaler:1
Antal länkar quicklink:max. 20
sändare/mottagare
Självhållande för 2 min efter signallängd:> 1 s
Självhållande för 2 min efter knapptryckning:> 0,4 s
Ställtid vid byte a riktining:< 0,6 s
Säkerhet
 • med demonteringsskydd
Användningsvillkor
Driftstemperatur:-5…45 °C
 • lågt verkligt energibehov
Identifiering
Tillämpning:
Persienn/Markisstyrnin
g, KNX trådlösa –
operativsystem
Design:Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär design line:Berker Q.1

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles