Ref.nr.:EE807
EAN-nr.:3250617579179
E-nr.:1316856

Tekniska egenskaper

Utförande
Antal tryckknappar:18
Utförande
Utförande:Fjärrkontroll
Kompatibilitet
Sensorassocierad:EE81x, TCC52x
Kontroll och indikering
  • 3 konfigurations lägen, TILL/FRÅN, Timer, Ljusvärde
  • 15 knappar med integrerad status-LED
Räckvidd
Max räckvidd fjärrkontroll:3m
Batteri
Livslängd batteri [år]:≈ 2,5
Batterityp:1x 3V CR2032
Detektering
  • RC6 kod
Dimensioner
Mått (LxBxH):70x10x120
Reglering av LED
  • möjlig indikering via för för bekräftelse av IR-telegram
Inställningar
  • inställning av ljusstyrketröskeln manuellt, med standardvärden eller inlärningsläget
  • standardinställningar kan väljas för ljusstyrketrösklarna dagsljus, kontor, korridor
Utrustning
  • 2 konfigurerbara minnen för samma inställning av flera likadana närvarodetektorer
Instruktioner
  • även för KNX applikationer - KNX IR närvaodetektor

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles