Ref.nr.:75710004
EAN-nr.:4011334318859
E-nr.:1754036

Tekniska egenskaper

Utförande
Montagesätt:DIN-skena
Funktion
 • skapa ljusscenarion med upp till 28 telegram var
 • centrala funktioner/scenarier för uppvärmning, rulljalusier, belysning etc. kan konfigureras av slutanvändaren
 • med vecko- och årstimerfunktion
Utförande
 • RJ45-port för LAN-anslutning
Kompatibilitet
Kompatibilitet:åtkomstkontroll:
integration av ekey®
fingeravtryckssensore
är möjlig
Systemkrav::kan även användas med
Apple Mac OS X
Kontroll och indikering
 • med händelseindikering till t.ex. status-/larmmeddelanden via e-post
 • upp till 20 manövreringskonfigurationer för olika tillämpningar
 • Central manövrerings- och visualiseringsenhet till KNX via webbläsare
 • integrerat elementbibliotek med standarddriftelement
 • fritt konfigurerbar grafisk manövreringsyta för återgivning på datorskärmen
 • integration av produkter med JAVA stöd (ex. Smartphone/Surfplatta) via WLAN
 • styrning av multimedietillämpningar
 • för styrning och visualisering av t.ex. jalusier, lampor, uppvärmning, ventilation, larmsystem, sensorer
Anslutning
IP:KNX-server för
försörjning av upp
till 15
visualiseringskliente
med KNX-data
 • med USB gränssnitt för 1-tråds produkter (t.ex. 1-tråds sensorer)
 • med S0 gränssnitt (KWH-mätare och/eller drifttidsmätare med pulsuttgång mm.)
 • administration av 50 användare för styrning av åtkomstauktorisering
Spänning
Driftspänning:30 V DC
 • drift med icke-strypt utmatning av KNX-spänningsförsörjning möjlig (observera den aktuella förbrukningen)
Effekt
Energiförbrukning:<= 5 VA
Nätverkskonfiguration
 • integration av nätverkskameror är möjligt
 • för LAN-anslutning av individuella KNX-installationer
Lagring
RAM:256 MB
Material
Färg på oberoende designlinjer:ljusgrå
Dimensioner
Djup:64,5 mm
Hög:90 mm
Bredd:144 mm
Monteringshöjd från DIN-skena:58 mm
Bredd på DIN-skenemonterad enhet:8 modules
Reglering av LED
 • med status-LED för driftstandby, databehandling, KNX-kommunikation, LAN-status
Anslutning
 • med skruvklämmor
 • buss-anslutning
Inställningar
Stödda konfigurationslägen:system
 • fjärrprogrammering/underhåll av KNX-systemet via internet är möjligt
 • parametrering och programmering utan ETS via webbläsare
Leveransomfattning
 • med integrerad kontroller för logiska funktioner (sammansättning, behandling av tröskelvärden)
Utrustning
Klocka:tidsuppdatering via
Internet NTP-server
och sändning på KNX
 • databasanslutning till det minne som används/förbrukningsdata för KNX
Användning
Mottagaradresser:32766
Programvara
Uppdatering:med Flash-kontroller
som kan uppdateras för
efterföljande
funktionsutökningar
 • stöd för vanliga webbläsare (IE, Netscape, Firefox etc.)
 • konfigurationsverktyg för installation av IP-inställningar och parametreringar
Säkerhet
Kapslingsklass IP:IP20
Användningsvillkor
Driftstemperatur:0 … 35 °C
Identifiering
frigöringsutgång:5
Tillämpning:KNX – operativsystem
Design:KNX
Instruktioner
 • Kännedom om relevant nätverks teknologi är nödvändig för installation t.ex hur mobila enheter, såsom smartphone/surfplattor kopplas samman med internet.
 • NYHET: PRODUKTVARIANT FÖR ANVÄNDNINGSOBEROENDE RUMSSTYRNING:
  IP-styrning (ordernr 7571 00 36) inklusive programvara som kan användas för att spara ett tilldelningsschema, för byggservice teknikstyrning i enlighet med användningen av rummet/byggnaden, t.ex. i skolor i enlighet med scheman eller i offentliga byggnader i enlighet med besöks- eller arbetstider.

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles