Ref.nr.:75664599
EAN-nr.:4011334257332
E-nr.:1738254

Tekniska egenskaper

Utförande
Teknisk specifikation:4-fack
Funktion
Med temperaturgivare:ja
 • för brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalusi- och termostatfunktioner
 • med ventilskyddsfunktion
 • tryckknappshjälp går att aktivera
 • kontrollerdriftsätt: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge
 • med rumstemperaturtimer och funktion för tvåveckorstimer
Kompatibilitet
 • Expansionsenhet för ljusscenario tryckknapp
Kontroll och indikering
Med LED indikering:ja
Dimring:områdes dimring
Antal knappar:4
 • textdisplay (ASCII-format)
 • en tryckknappsmanövrering för omkoppling, pådrivning, rulljalusier och dimning
 • Persienn/Markisstyrning, långt/kort tryck inställbara
 • med 2 extra displayknappar
 • visning av driftsätt, kontrollerblockering, inomhus-/utomhustemperatur, tid (klocka krävs)
 • LCD-display med symboler och belysning, kan kopplas om via objekt
Anslutning
 • med knappblockeringsfunktion
Mått
 • värdesändare för dimning, position, ljusstyrke- och temperaturvärden 1 och 2 byte
Skärm
Med display:ja
Material
Materialgrupp:Plast
RAL-färg:RAL 9010 - Ren vit
Färg på designlinje:polarvit
Märkningens färg:105,105,105
Material:termoplastisk
Yta:matt
Dimensioner
Bredd:88,5 mm
Monteringshöjd - plastversion:15 mm
Reglering av LED
 • med blå drift-LED och 8 vita status-LED:er (belysning märkningsfält)
Anslutning
 • Till busskopplingsenhet till B.IQ med termostat
Inställningar
 • enkel- eller dubbeltrycksknappmanövrering kan parametreras
 • slutkundens displayomfattning kan parametreras
 • närvaroknapp som kan parametreras för ökad komfort
 • programmerbar från ETS 2, V1.2a
Tillbehör
 • för installation i enkla standardapparatdosor
 • till extra produkter för komplettering av installationen i matchande färger/material, se designplattformen S.1/B.x
 • till plastramar i samma "stil" för extra tillämpningar, se designledning B.7
Utrustning
Antal manöverorganspunkter:10
Konfigurationstyp:Laserdruck
Produkttyp::produkttyp: B.IQ
 • för uppvärmnings- och/eller kylningsläge med/utan extrasteg
 • styrningsparameter för uppvärmnings-/kylningsenhet förinställd
 • för individuell enkel rumstemperaturstyrning
 • för kontinuerlig (PI) eller kopplad (2-punkts) styrning av max. 2 styrkopplingar
Programvara
Uppdatering:med
flash-kontrollerteknik
Säkerhet
Halogenfri:nej
 • med demonteringsskydd
 • larmtelegram efter frånkoppling från busskopplingsenhet, 1-bit, 1 eller 2 byte
Användningsvillkor
Driftstemperatur:-5 … 45 °C
Energieffektivitetsklass:IV (2%)
 • tillhandahållande av det interna temperaturvärdet via kommunikationsobjekt
 • temperaturmätning via intern temperatursensor och/eller externa kommunikationsobjekt (vägningsförhållandet kan parametreras)
Identifiering
frigöringsutgång:2.6
Tillämpning:KNX – operativsystem
produktfamilj::tryckknapp
Sekundär design line:KNX

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles