Impressum

Hager Elektro AB
Box 9040
400 91 Göteborg
Tel: 031-706 39 00
Fax: 031-706 39 51

info@hager.se
www.hager.se

© Hager Elektro AB
Fel och tekniska modifieringar kan förekomma.

Verkställande direktör:
Leif Hallén

Företagets registrerade namn:
Hager Elektro AB

Organisationsnummer:
556370-1902

Momsregistreringsnummer:
SE556370190201

Förbehåll

**Vi har vinnlagt oss om att informationen på den här webbsidan ska vara korrekt vid publikationstillfället. Hager Elektro AB lämnar ingen garanti för att den är korrekt och tar inget ansvar gentemot tredje part, någonstans i världen, i händelse av personlig skada eller förlust, följdförlust, indirekt förlust, egendomsskada eller annan skada eller förlust som uppstår till följd av användning eller tilltro till informationen som finns på den här webbsidan.

Hänvisning till lagen om Upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbsida är skyddat enligt upphovsrättslagen och får ej utan skriftligt tillstånd av upphovsmannen kopieras, mångfaldigas, omarbetas eller distribueras. Undantaget härifrån är endast användande av innehållet för privat bruk. Där källan anges så tillåts användning under förutsättning att det inte orsakar företaget någon skada. Vi hänvisar utryckligen till att alla bilder och texter som inte innefattas av ovan utan uttryckligt tillstånd är undantagna för bruk. Skulle ett behov uppstå kontakta oss och ange er fullständiga adress och önskade användningsområde.