Ref.nr.:UZ64S4
EAN-nr.:3250616364820
E-nr.:2284149

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles