Ref.nr.:LE2716
EAN-nr.:3250614124396
E-nr.:2009614

Tekniska egenskaper

Huvud elektriska egenskaper
Märkspänning AC:500 V
Ström
Nominell märkström:16 A
Säkring
Karakteristik säkring:gG
Säkringsstorlek:DII
Identifiering
Produktfamilj:L

*Rätt till tekniska förändringar förbehålles